WLIP BENCHMARKY WEBU

Abychom uměli posoudit, zda zjištěné hodnoty o vaší nebo konkurenční společnosti jsou podprůměrné, průměrné nebo nad průměrem standardní aktivity na webu, vyvinuli jsme čtyři základní indexy. Každý z těchto indexů měříme zvlášť pro základní obory podnikání.

Přehled indexů:

Reactivity
Index

míra diskutovanosti jednotlivých témat v rámci všech témat segmentu. Jak moc je vaše téma atraktivní oproti průměru ve vašem oboru.

Brand Share
Index

podíl na komunikaci o mojí značce vzhledem k celkové komunikaci mého segmentu.

Campaign Reach
Index

jak moc kampaň ovlivňuje objem komunikace o mojí značce ve srovnání s průměrem segmentu.

Sentiment
Index

zda je podíl pozitivního sentimentu na komunikaci o mojí značce nižší, očekávaný nebo vyšší než by měl být.

Přehled segmentů:

Telco FMCG IT & Technology
Finance Utility & Services Automotive
Web Total

Mapa indexů:

Příklad mapy Sentiment Indexu všech segmentů.
Příklad mapy Sentiment Indexu pro segment Finance.