Monitoring sociálních sítí je velmi užitečná věc. Sebelepší report či statistika ale bez důkladného pochopení insightů a interpretace důvodů, nemá velký smysl.

Proto jsme vyvinuli velmi užitečné analytické produkty, které dokáží zpracovat stovky tisíc informací z jakéhokoliv monitorovacího nástroje, který používáte. Nabídka je následující:

Nejdiskutovanější téma
Rozpad problematiky na jednotlivá témata

Doporučení pro využití

  • Rychlé nahrazení průzkumu trhu
  • Výzkum je vždy dělaný na 100% všech získaných příspěvků

Co získáte

  • Hlavním úkolem výzkumu je identifikace insightů
  • Odpovědi na vaše zadání, například:
    1. Všimli si zákazníci launche nového produktu?
    2. Co se jim líbí na produktu?
    3. Jak kampaň ovlivňuje vnímání značky?